Digitalizatorzy w archiwach państwowych!

Aktualności

Digitalizatorzy w archiwach państwowych!

Uprzejmie informujemy o przeniesieniu tegorocznego spotkania pracowników archiwów państwowych zajmujących się digitalizacją materiałów archiwalnych.

Dni Digitalizatora 2017 odbędą się 27-28 września w Domu Spotkań z Historią, przy ulicy Karowej 20 w Warszawie. Temat przewodni to aktualizacja Zarządzenia nr 14 NDAP z 31.08.2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.

Szczegółowy program zostanie udostępniony wkrótce. Do zobaczenia we wrześniu.