Zbiory | fotografie

Fotografie NAC - jakie i ile?
W zbiorach  Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów zdjęć.
Fotografie obejmują okres od lat czterdziestych XIX wieku, aż po czasy współczesne:
- około 2% zbioru to materiały najstarsze – z okresu od 1840 roku do początków II Rzeczpospolitej, - około 6% zbioru dokumentuje okres międzywojenny,
- 3% materiałów pochodzi z czasów okupacji,
- blisko 90% zdjęć to okres PRL. 
  


  • Zespoły fotografii
    Fotografie w NAC, zgodnie z zasadami archiwistyki, podzielone są na zespoły (zbiory). Obecnie jest ich 90. Za najważniejsze można uznać:

Początek XX wieku, okres I wojny światowej i II Rzeczpospolitej
- Zespół „Ilustrowanego Kuriera Codziennego – Agencja Fotograficzna „Światowid” - około 180 tysięcy zdjęć z lat 1910 -1939, wieloaspektowo przedstawiających Polskę tego okresu.
- Zespół „Polskiej Agencji Telegraficznej” – zbiór 1,2 tysiąca fotografii z lat 1918 – 1939, dotyczący najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych, gospodarczych, ukazujący również najwyższych przedstawicieli władz państwowych i kościelnych II RP.
- Zespół „Instytutu Józefa Piłsudskiego” - około 1,3 tysiąca zdjęć z lat 1914-1935, dokumentujących życie oraz działalność Józefa Piłsudskiego.

Okres II wojny światowej
- Zespół „Wydawnictwa Prasowego Kraków – Warszawa (Zeitungsverlag Krakau – Warschau)” - ok. 18 tysięcy zdjęć z lat 1939 – 1945, wykonanych na potrzeby hitlerowców. Są to głównie materiały propagandowe, przedstawiające niemieckie wojsko, dygnitarzy oraz okupowane ziemie polskie – przede wszystkim Generalną Gubernię.
- Materiały z Powstania Warszawskiego – blisko 300 zdjęć z 1944 roku - w większości są to fotografie zrobione dla Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK.
- Zespoły dokumentujące szlaki bojowe oraz walki polskich żołnierzy: m.in. archiwa fotograficzne Tadeusza Szumańskiego, Władysława Chomy, Władysława Gryksztasa, Stefana Bałuka oraz Czesława Datki.
- Zespoły przedstawiające zniszczenia wojenne i odbudowę Warszawy: m.in. archiwa fotograficzne Wacława Żdżarskiego oraz Stefana Rassalskiego.

Okres PRL
- Zespół "Centralnej Agencji Fotograficznej" - ok. 12 milionów fotografii z lat 1944-1990 – zdjęcia wieloaspektowo dokumentują czasy PRL.
- Zespół "Wojskowej Agencji Fotograficznej" - ok. 2 miliony zdjęć z lat 1960-1980 – zbiór materiałów dotyczący polskiej wojskowości.
- Zespół fotografii ukazujących kościelne obchody Tysiąclecia Chrztu Polski – prawie 600 nieocenzurowanych przez ówczesne władze zdjęć z 1966 roku.

Kultura, sztuka i architektura
- Archiwa fotograficzne Edwarda Hartwiga, Władysława Miernickiego i Stanisława Brzozowskiego - poświęcone są znanym postaciom ze świata sztuki (m.in. portrety polskich aktorów) a także wydarzeniom kulturalnym (głównie przedstawieniom teatralnym).
- Zespół Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – około 19 tysięcy zdjęć, przedstawiające rzeźbę, malarstwo oraz ozdobne przedmioty użytkowe.
- Archiwa fotograficzne m.in.Ignacego Płażewskiego,Tadeusza Sierosławskiego, Stanisława Wdowińskiego, Eugenii Trzeciakowej – są to kolekcje zdjęć wszechstronnie ukazujących architekturę i zabytki polskich miast i miejscowości.
 

Zobacz również:
Spis zespołów >>
ulotkę WYDARZENIA, OSOBOWOŚCI, ZJAWISKA >>
profil NAC na Facebook >>