Page 214 - Narcyz Witczak - Witaczyński
P. 214

Wycieczka na żniwa – Basia z Cackiem w zbożu, lipiec 1936 r.
Harvest time trip – Basia and the dog Cacko in the rye, July 1936.


   212   213   214   215   216