Szlakiem fotografii. Spacery z NAC #2

Za kulisami władzy

Koncert orkiestry Służby Pracy Rzeszy na pl. Adolfa Hitlera (obecnie pl. Piłsudskiego) w Warszawie. Widoczny fragment Pałacu Saskiego i brama przed pałacem Bruhla, fot. Bilażewski-Bil Mieczysław, 1941

Koncert orkiestry Służby Pracy Rzeszy na pl. Adolfa Hitlera (obecnie pl. Piłsudskiego) w Warszawie. Widoczny fragment Pałacu Saskiego i brama przed pałacem Bruhla, fot. Bilażewski-Bil Mieczysław, 1941

Fragment Pałacu Bruhla w Warszawie, 1942

Fragment Pałacu Bruhla w Warszawie, 1942

Fragment bramy Pałacu Bruhla w Warszawie, 1942

Fragment bramy Pałacu Bruhla w Warszawie, 1942

Zdobyta przez Niemców broń i amunicja polska na dziedzińcu Pałacu Bruhla, 1939

Zdobyta przez Niemców broń i amunicja polska na dziedzińcu Pałacu Bruhla, 1939

 Warszawa. Dawny Sobór prawosławny na placu Saskim

Warszawa. Dawny Sobór prawosławny na placu Saskim

Naczelnik Państwa z grupą oficerów na placu Saskim w Warszawie, ok. 1919-1925

Naczelnik Państwa z grupą oficerów na placu Saskim w Warszawie, ok. 1919-1925

Dawny Sobór prawosławny na placu Saskim, 1926

Dawny Sobór prawosławny na placu Saskim, 1926

Wnętrze burzonego soboru, 1925

Wnętrze burzonego soboru, 1925

Szczątki soboru przy placu Saskim, 1926

Szczątki soboru przy placu Saskim, 1926

Plac Saski po rozbiórce dawnego Soboru. Widoczny wóz konny

Plac Saski po rozbiórce dawnego Soboru. Widoczny wóz konny

racia Bolesław i Józef Adamowiczowie przemawiają do tłumu z balkonu Ratusza na placu Teatralnym, 1934

Bracia Bolesław i Józef Adamowiczowie przemawiają do tłumu z balkonu Ratusza na placu Teatralnym, 1934

 Ratusz przy Placu Teatralnym w Warszawie - siedziba Magistratu, 1926

Ratusz przy Placu Teatralnym w Warszawie – siedziba Magistratu, 1926

Ratusz przy Placu Teatralnym w Warszawie - siedziba Magistratu, 1926

Ratusz przy Placu Teatralnym w Warszawie – siedziba Magistratu, 1926

Odsłonięcie pomnika Wojciecha Bogusławskiego na placu Teatralnym w Warszawie, 1936

Odsłonięcie pomnika Wojciecha Bogusławskiego na placu Teatralnym w Warszawie, 1936

Pomnik Bohaterów Warszawy i fragment placu, ok. 1967-1982

Pomnik Bohaterów Warszawy i fragment placu, ok. 1967-1982

 Plac Teatralny. Na pierwszym planie wejście do Opery, w głębi dom przy ulicy Wierzbowej, 1931

Plac Teatralny. Na pierwszym planie wejście do Opery, w głębi dom przy ulicy Wierzbowej, 1931

Obchody Dnia Świetlicowego w Warszawie. Fragment pochodu na placu Teatralnym, 1931

Obchody Dnia Świetlicowego w Warszawie. Fragment pochodu na placu Teatralnym, 1931

Widok na południową stronę placu. Widoczny Pomnik Bohaterów Warszawy i Teatr Wielki, ok. 1965-1969

Widok na południową stronę placu. Widoczny Pomnik Bohaterów Warszawy i Teatr Wielki, ok. 1965-1969

Początek rajdu w Warszawie na pl. Teatralnym. Czesław Karwowski jedzie rowerem z przyczepką ulicą Senatorską. Samotny kolarski rajd 7 stolic (Warszawa, Bukareszt, Sofia, Belgrad, Budapeszt, Praga, Berlin) Czesława Karwowskiego, dla uczczenia 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, 1975

Początek rajdu w Warszawie na pl. Teatralnym. Czesław Karwowski jedzie rowerem z przyczepką ulicą Senatorską. Samotny kolarski rajd 7 stolic (Warszawa, Bukareszt, Sofia, Belgrad, Budapeszt, Praga, Berlin) Czesława Karwowskiego, dla uczczenia 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, 1975

Palmiarnia w Ogrodzie Saskim, 1940

Palmiarnia w Ogrodzie Saskim, 1940

Ogród Saski w Warszawie. Domek ogrodnika, 1926

Ogród Saski w Warszawie. Domek ogrodnika, 1926

 
 
 

Ogród Saski. Widoczna fontanna. W tle pałac Saski

Ogród Saski. Widoczna fontanna. W tle pałac Saski

Ogród Saski. Widoczny Grób Nieznanego Żołnierza, 1938

Ogród Saski. Widoczny Grób Nieznanego Żołnierza, 1938

 Rewia wojskowa na placu Piłsudskiego. Prowadzący rewię gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski objeżdża oddziały przed rozpoczęciem uroczystości. W tle widoczne od lewej: kamienica Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, Dom Franckich i Dom Gerlacha, 1933

Rewia wojskowa na placu Piłsudskiego. Prowadzący rewię gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski objeżdża oddziały przed rozpoczęciem uroczystości. W tle widoczne od lewej: kamienica Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, Dom Franckich i Dom Gerlacha, 1933

Uroczystości święta 3 Maja w Warszawie, 1933

Uroczystości święta 3 Maja w Warszawie, 1933