Archiwa przełomu
Przekaż materiały do NAC w ramach akcji zbierania fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych z lat 1989–1991.

Archiwa przełomu

W 2014 roku obchodziliśmy 25. rocznicę transformacji ustrojowej w Polsce. Z tej okazji Narodowe Archiwum Cyfrowe ogłosiło akcję zbierania fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych z lat 1989–1991.

Wydarzenia czasu przemian są do dziś tematem gorących sporów, debat i licznych badań. Jesteśmy przekonani, że powszechna dostępność archiwalnych materiałów może ożywczo wpłynąć na jakość debaty publicznej i podnieść ogólny stan wiedzy o genezie III RP.

więcej informacji na stronie Archiwa Przełomu

 

Cenne zbiory prywatne

Niestety w archiwach państwowych większość fotografii z okresu transformacji stanowią dziś materiały pochodzące z oficjalnego obiegu. Były one cenzurowane, a państwowe agencje fotograficzne z oczywistych względów nie zajmowały się dokumentowaniem działalności opozycji demokratycznej. To w domowych archiwach znajdziemy materiały przedstawiające ruch „Solidarności”, strajki, pochody, transparenty z hasłami, demonstracje, puste półki w sklepach, msze za Ojczyznę, spotkania w domach prywatnych i parafiach, wystawy i koncerty w kościołach itp. Dzięki Państwu i NAC te cenne źródła mogą ujrzeć światło dzienne i stać się częścią narodowego zasobu archiwalnego dostępnego dla wszystkich obywateli – z czasem także online.

Jak zadbać o fotografie w domowym archiwum?

Jeżeli odnajdą Państwo takie fotografie, filmy czy nagrania w swoich zbiorach, należy je przede wszystkim odpowiednio zabezpieczyć i zadbać o dobre warunki ich przechowywania. W przeciwnym razie zdjęcia, nagrania i filmy mogą nie przetrwać kolejnych 25 czy 50 lat.

Więcej o akcji Archiwa Rodzinne

Jak przekazać materiały do NAC?

Znamy ogromną wartość prywatnych archiwów dla badaczy i wszystkich, którzy chcą zapoznać się z unikatowymi źródłami. Dlatego ogłosiliśmy akcję zbierania zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych z okresu 1989–1991. Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi archiwami ze społeczeństwem poprzez przekazywanie ich do NAC. Zostaną one włączone do zasobu archiwalnego, który jest opracowywany, digitalizowany, udostępniany wszystkim zainteresowanym i przechowywany wieczyście. Dbamy też o fizyczny stan materiałów, poddając je niezbędnym zabiegom konserwatorskim. Materiały przekazane do NAC stają się częścią zbiorowej pamięci, która jest dostępna współcześnie i będzie dostępna dla przyszłych pokoleń. Zbiory archiwalne pomagają ożywiać kulturę, naukę, sztukę, a także zaspokajają głód wiedzy wielu prywatnych użytkowników.

Więcej informacji o naszych darczyńcach