Oddział ds. Nadzoru Archiwalnego

Oddział ds. Nadzoru Archiwalnego

Zadania:

  1. Nadzór nad postępowaniem z dokumentacją w podmiotach wytwarzających lub gromadzących fotografie, nagrania i filmy stanowiące materiały archiwalne.
  2. Przeprowadzanie kontroli, redagowanie zaleceń pokontrolnych, nadzorowanie brakowania, przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, opiniowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz udzielanie konsultacji dotyczących przedpola archiwalnego, w tym udzielanie wsparcia archiwom państwowym.
  3. Koordynowanie przejmowania materiałów archiwalnych z nadzorowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe podmiotów.

 

Kontakt:

Monika Kowzon-Świtalska (kierowniczka)
tel.: 22 572 16 33
e-mail: monika.kowzon[at]nac.gov.pl