Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i płacowych

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i płacowych

Zadania:

 

  1. Czynności wynikające z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy, w tym przechowywanie akt osobowych obecnych i byłych pracowników, sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PFRON, a także spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.
  2. Obsługa, wspólnie z Oddziałem Finansowo-Księgowym i komisją socjalną, środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  3. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym dokumentów ZUS Rp-7 i prowadzenie dokumentacji zasiłkowej.
  4. Załatwianie spraw z zakresu dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieobecności i urlopów, sporządzanie list obecności, obsługa szkoleń bhp.

 

Kontakt:

Barbara Kuczyńska (główny specjalista ds. kadr i płac)
tel.: 22 572 16 03
e-mail: barbara.kuczynska[at]nac.gov.pl