Oddział Filmów i Nagrań Dźwiękowych

Oddział Filmów i Nagrań Dźwiękowych

Zadania:

  1. Gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie filmów i nagrań dźwiękowych oraz towarzyszącej im dokumentacji aktowej.
  2. Udzielanie porad i wsparcia instytucjom oraz osobom prywatnym mającym w swoich zbiorach dokumentację audiowizualną.
  3. Współtworzenie standardów opracowania i ewidencjonowania dokumentacji audiowizualnej.

 

Pracownicy:


Katarzyna Plewka (kierownik)
tel.: 22 572 16 16
e-mail: katarzyna.plewka[at]nac.gov.pl

Jolanta Kliś
Renata Wójcik