Oddział Digitalizacji

Oddział Digitalizacji

Zadania:

  1. Digitalizacja materiałów archiwalnych (fotografii, ikonografii, akt, mikrofilmów, nagrań dźwiękowych), wspieranie digitalizacji filmów, a następnie gromadzenie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych oraz instytucji współpracujących w Centralnym
  2. Zarządzanie Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych.
  3. Współpraca z pracowniami digitalizacji archiwów państwowych i instytucji współpracujących w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych oraz prowadzenie kontroli jakości kopii wzorcowych wykonywanych przez archiwa państwowe.
  4. Opracowywanie projektów standardów technicznych i procedur organizacji procesu digitalizacji materiałów archiwalnych oraz narzędzi informatycznych wspierających prowadzenie tego procesu.
  5. Prowadzenie szkoleń z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych i udzielanie porad i wskazówek z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych.

 


Anna Skała (kierownik)
e-mail: anna.skala[at]nac.gov.pl
Sekcja Digitalizacji Materiałów Audiowizualnych

Aleksandra Brzozowska – kierownik sekcji

Mateusz Bolesta
Renata Makulska
Tomasz Szulc
Joanna Wrotek-Dźwigalska

Sekcja Digitalizacji Materiałów Aktowych

Magdalena Turek – kierownik sekcji

Małgorzata Bereza
Halina Kowalska
Edyta Michalec
Renata Ostrowska
Łukasz Wincentka
Monika Wojdyna

Sekcja Mikrofilmowania

Grzegorz Sroka – kierownik sekcji

 

Tomasz Jabłoński
Krzysztof Pietkiewicz
Andrzej Pawul