Oddział Digitalizacji

Oddział Digitalizacji

Zadania:

  1. Digitalizacja zasobu archiwalnego Narodowego Archiwum Cyfrowego, w tym dokumentacji audiowizualnej (fotografie, nagrania dźwiękowe, filmy), mikrofilmów oraz dokumentów tekstowych.
  2. Zarządzanie Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych (CRC AP).
  3. Wsparcie ekspercko-konsultacyjne dla państwowej sieci archiwalnej oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.
  4. Współpraca z Archiwami Państwowymi w zakresie opracowania i przygotowania standardów technicznych oraz procedur organizacyjnych dotyczących digitalizacji materiałów archiwalnych.
  5. Realizacja szkoleń w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwów Państwowych.

 

Aleksandra Brzozowska (p.o. kierowniczka)
e-mail: aleksandra.brzozowska[at]nac.gov.pl
Sekcja Digitalizacji Materiałów Audiowizualnych

Mateusz Bolesta
Renata Makulska
Tomasz Szulc
Joanna Wrotek-Dźwigalska

Sekcja Digitalizacji Materiałów Aktowych

Renata Ostrowska – p.o. kierowniczka sekcji

Małgorzata Bereza
Edyta Michalec
Magdalena Turek
Łukasz Wincentka
Monika Wojdyna

Sekcja Mikrofilmowania

Tomasz Jabłoński
Krzysztof Pietkiewicz
Andrzej Pawul
Grzegorz Sroka