Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

Zadania:

  1. Realizacja spraw związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Archiwum, przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem majątkiem oraz inwentaryzacją mienia, inicjowanie prac remontowo-budowlanych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem, administrowanie pomieszczeniami użytkowanymi przez Archiwum.
  2. Zapewnianie właściwych warunków pracy pracownikom Archiwum oraz koordynowanie zakupu towarów i usług na potrzeby bieżącej pracy instytucji.
  3. Obsługa kancelaryjna Archiwum oraz prowadzenie sekretariatu dyrektora oraz zastępcy dyrektora, obieg dokumentacji w całej instytucji oraz koordynowanie całości czynności kancelaryjnych w Archiwum.
  4. Prowadzenie kluczowych rejestrów Archiwum, przechowywanie aktów normatywnych władz nadrzędnych oraz zarządzeń i decyzji dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, gromadzenie dokumentacji spraw związanych z działalnością gremiów kolegialnych Archiwum, aktywnością naukową pracowników oraz dokumentacji spraw prowadzonych bezpośrednio przez dyrekcję Archiwum.
  5. Obsługa interesantów oraz gości Archiwum, udzielanie podstawowych informacji o działalności instytucji, potwierdzanie faktu wpływu korespondencji do Archiwum lub przekazania jej do wysyłki, a także udzielanie wsparcia organizacyjnego i asystenckiego dyrektorowi Archiwum.

 

Pracownicy:

Marzena Lisiecka  (kierownik)
tel.: 22 572 16 08
e-mail: marzena.lisiecka[at]nac.gov.pl

Hanna Bogdańska

Marcin Cichocki

Iwona Cierzuch

Mateusz Korinth

Ryszard Kowalski