Nagrody

Nagrody

W pierwszym etapie wybierzemy trzy zespoły, które przejdą do kolejnego etapu. Każdy z tych zespołów otrzyma nagrodę* w wysokości 2000 brutto.

W drugim etapie rozdamy nagrody* w wysokości: 

Dla I miejsca 6000 brutto na Zespół

Dla II miejsca 3000 brutto na Zespół

Dla III miejsca 2000 brutto na Zespół

*Nagrody będą pomniejszone o należny podatek, który odprowadzi organizator.

.

Kryteria oceny: 

Dopasowanie do potrzeb zdefiniowanych odbiorców.

Stopień zaawansowania technologicznego rozwiązania.

Kreatywne wykorzystanie zasobów cyfrowych.

Możliwość wdrożenia zaprojektowanego rozwiązania.

Łatwość w obsłudze i przyjazny design.

Regulamin: TUTAJ