Fotografie Czesława Czaplińskiego trafiają do NAC

6 grudnia, podczas uroczystych obchodów Dnia Darczyńcy, podczas których prezentowane są materiały przekazane do Archiwów Państwowych, miało miejsce zdalne spotkanie z Czesławem Czaplińskim, który opowiadał o swojej kilkudziesięcioletniej pracy i spuściźnie przekazywanej do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Czesław Czapliński to znany polsko-amerykański fotograf, od 1979 roku dzielący czas między Nowy Jork i Warszawę. Fotografuje najsłynniejszych przedstawicieli świata kultury, polityki, biznesu i sportu. Jego prace można było podziwiać na ponad 300 wystawach na całym świecie. Jest również autorem filmów dokumentalnych i 45 książek. Ostatnią z nich, będącą zapisem swoich rozmów z Ryszardem Kapuścińskim, zaprezentował podczas wydarzenia.

Na spotkaniu nie zabrakło wspomnień dotyczących początków pracy fotografa. Autor opowiedział jak powstawały kadry podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski czy historię zdjęć Jerzego Kosińskiego wykonanych w Nowym Jorku.

Negatywy, odbitki, kopie cyfrowe oraz nagrania dźwiękowe z bogatego archiwum Czesława Czaplińskiego są obecnie przekazywane do Polski. Twórca podkreślił, że w Archiwach Państwowych będą one dobrze zabezpieczone. Trafiają do ewidencji Narodowego Archiwum Cyfrowego, zostaną stopniowo zdigitalizowane, by w przyszłości mogły być udostępniane, w tym podczas wystaw planowanych we współpracy z autorem.

Za przekazywane zbiory podziękowali Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk oraz dyrektor NAC Piotr Zawilski.

 

 

07.12.2022

Filmy o digitalizacji materiałów archiwalnych

Narodowe Archiwum Cyfrowe pełni rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. We współpracy z praktykami digitalizacji, przygotowaliśmy kolejne filmy informacyjne dotyczące specyfiki skanowania różnych typów materiałów i zastosowania aktualnych technik obrazowania cyfrowego.

 

  1. Przykład postępowania z aktami, które przez dziesięciolecia służyły pracy urzędników. Obecnie są w złym stanie technicznym i przed digitalizacją muszą trafić do specjalistycznej pracowni konserwacji. Przedstawione jest skanowanie dawnych, obszernych ksiąg z Archiwum Państwowego w Łodzi, zawierających ewidencję ludności oraz akta notarialne przy wykorzystaniu skanera posiadającego szalki do bezpiecznego umieszczenia materiałów oprawnych i szybę dociskową dla zapewnienia właściwego odwzorowania geometrii obrazu.

2. Prezentacja digitalizacji obiektów kartograficznych – atlasów i map – z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zbiory kartograficzne, mają dużą wartość dla badaczy rożnych dyscyplin naukowych, ale ich częste udostępnianie w oryginale naraża je na zniszczenie. Rozwiązaniem jest digitalizacja przy użyciu dedykowanych urządzeń. Omówiona jest specyfika skanowania obiektów wielkoformatowych do formatu A0, a nawet go przewyższających. Wykorzystany zostaje skaner z dużym stołem roboczym, ruchomą głowicą z matrycą CMOS i oświetleniem LED.


3. Niektóre materiały archiwalne zawierają elementy przestrzenne, które trudno jest odwzorować na tradycyjnym, jednorazowym skanie 2D. Należą do nich np. pieczęcie lakowe, czy zabytkowe elementy opraw. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie wielu obrazów cyfrowych wykonanych ze zmiennym kątem oświetlenia, przy stałym ustawieniu kamery i obiektu. Projekt realizowany był we współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu.


4. Prezentacja procesu digitalizacji dokumentacji aktowej w Archiwum Akt Nowych. Począwszy od sprawdzenia poprawności układu jednostek archiwalnych i paginacji dokumentów, skończywszy na  skanowaniu. Stanowiska digitalizacji dostosowane są do skanowania różnorodnych formatów akt. Zwrócona jest uwaga na stosowanie odpowiednich teł dla różnych typów papieru w celu zachowania czytelności treści.


5. Film omawia sposób masowej digitalizacji dokumentacji fotograficznej w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w tym zdjęć stereoskopowych na podłożu szklanym oraz negatywów. Kopie zabezpieczające wykonywane są przy użyciu aparatu fotograficznego z dedykowanym obiektywem. Omówione jest przygotowanie urządzenia do pracy, ustawienia parametrów i zakres niezbędnej obróbki cyfrowej obrazu.


Realizacja: Narodowe Archiwum Cyfrowe
koordynator: Anna Skała
rok produkcji: 2022
Filmy powstały dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Centrów Kompetencji.

Konkurs architektoniczny na adaptację obiektu dla NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Teren opracowania konkursowego znajduje się przy ul. Rakowieckiej 2D w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, jest to część dawnych Koszar Mokotowskich.

Uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję przebudowy budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku której powstanie układ funkcjonalno – przestrzenny odpowiadający wytycznym Organizatora zawartym w Regulaminie konkursu.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem: konkurs-nac.sarp.warszawa.pl.

8.11.2022

Kiedy zacząć przygodę z archiwalną fotografią?

Okazuje się, że można już od najmłodszych lat! 4 listopada gościliśmy u nas dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej i okazało się, że podróż do przeszłości może być ciekawa i twórcza nawet dla 6 latków.
 
Odkrywaliśmy wspólnie tajemnicze zakamarki archiwalnych magazynów a na pamiątkę dzieci zabrały własnoręcznie zrobione zakładki do książek.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji archiwalnych:
 
Oferta dla szkół
 

8.11.2022

Szkolenie dla archiwistów kościelnych

W ramach współpracy z Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Narodowym Archiwum Cyfrowym miało miejsce szkolenie dla archiwistów kościelnych.

W dniach 18-19 października odbyły się warsztaty poświęcone opracowaniu, digitalizacji i przechowywaniu materiałów fotograficznych oraz nagrań dźwiękowych.

W części poświęconej opracowaniu i przechowywaniu archiwalnych materiałów fotograficznych i dźwiękowych przedstawiono akty normatywne NDAP regulujące opracowanie dokumentacji fotograficznej i dźwiękowej, a także wypracowane w NAC kryteria oceny wartości dokumentacji fotograficznej z prywatnych spuścizn i kolekcji przy przejmowaniu jej do archiwum. Następnie omówiono i przećwiczono w praktyce inwentaryzację materiałów fotograficznych i dźwiękowych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Uzupełnieniem była prezentacja różnych rodzajów nośników fotograficznych oraz dźwiękowych i sposobów ich zabezpieczania, a także przechowywania.

W tracie warsztatów poświęconych fotografii cyfrowej uczestnicy zostali zapoznani z najnowszym, zaawansowanym systemem fotograficznym na wyposażeniu Oddziału Digitalizacji w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a także wdrożeni w proces obrazowania cyfrowego materiałów transparentnych przy użyciu powyższego sprzętu. Była to również okazja do pogłębionych dyskusji nad zagadnieniami zarządzania barwą, standardów digitalizacji, a także nad kierunkami rozwoju nowoczesnej digitalizacji w procesie masowym i nowoczesnej digitalizacji zabezpieczającej. Warsztaty poprzedzone zostały wstępem dotyczącym najnowszych trendów i wytycznych w digitalizacji zarówno w Narodowym Archiwum Cyfrowym, jak i na świecie.

Warsztaty poświęcone digitalizacji materiałów dźwiękowych składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części pierwszej zostały omówione pojęcia dotyczące dźwięku, historii rejestracji i odtwarzania dźwięku, przegląd nośników, sprzętu, programów oraz parametry i standardy digitalizacji nagrań dźwiękowych. 

W części praktycznej wraz z uczestnikami warsztatów poddaliśmy digitalizacji taśmę magnetyczną. Otrzymany plik cyfrowy został edytowany (przycinanie, normalizacja, odszumianie, eksport do formatu mp3).

 

20.10.2022

Warsztaty archiwalne, czyli NAC od kuchni

17 października Narodowe Archiwum Cyfrowe odwiedzili członkowie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Dwie dwudziestoosobowe grupy archiwistów miały okazję poznać specyfikę archiwum audiowizualnego.

Uczestników warsztatów powitali dyrektorzy obydwu archiwów mieszczących się pod adresem Hankiewicza 1: Mariusz Olczak (AAN) i Piotr Zawilski (NAC).

Łukasz Karolewski przybliżył, skąd pochodzą materiały fotograficzne dominujące w NAC, a Joanna Aderek-Wiśniewska prezentowała cymelia ze zbiorów. Tomasz Szulc mierzył się z pytaniami o sprzęt do digitalizacji nośników dźwięku a Jolanta Kliś oprowadzała po magazynie nagrań. Mateusz Bolesta zdradził tajniki cyfrowego odwzorowywania negatywów.

Archiwiści mieli też zapewnioną prezentację dziejów i materiałów archiwalnych AAN w miejscach ich przechowywania.

 

18.10.2022

Rozmowy o digitalizacji z delegacją z Ukrainy

11 października w Narodowym Archiwum Cyfrowym odbyło się spotkanie dr Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Anastasii Bondar, Wiceminister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.

W składzie delegacji ukraińskiej znalazły się osoby odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa kulturowego, transformację cyfrową i projekty teleinformatyczne. Gości powitali Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak i Dyrektor NAC Piotr Zawilski. Przedmiotem rozmów była digitalizacja materiałów archiwalnych, na pytania przybyłych odpowiedzi udzielali specjaliści z NAC.

Dr Paweł Pietrzyk na wstępie poruszył kwestie organizacji archiwów w Polsce i rozwoju ich infrastruktury, w tym planowanej adaptacji obiektu dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapewnił o trwającej pomocy archiwów polskich dla ukraińskich w trakcie obecnej wojny. Poinformował też o polsko-ukraińskiej wystawie „Mamo, ja nie chcę wojny”, która była przygotowana przez Archiwum Akt Nowych i jest dostępna w kolejnych miejscach na świecie.

Anastasiia Bondar przekazała, że ukraińskie materiały archiwalne to niezwykle cenne dziedzictwo historii całej państwowości, które powinno zostać zachowane. Podkreśliła znaczenie digitalizacji w tym procesie. Zwróciła uwagę na konieczność koordynacji w zakresie standardów cyfrowych, które są niezbędne by zachować wspólną przestrzeń digitalizacji.

Dyrektor NAC Piotr Zawilski zaprezentował skalę działania instytucji, która oprócz repozytorium dokumentacji audiowizualnej, projektuje, utrzymuje i rozwija systemy oraz infrastrukturę cyfrową dla sieci archiwów. Poinformował o niedawnym rozwoju Centralnego Repozytorium Cyfrowego – rozbudowie przestrzeni dla danych oraz systemów ich zabezpieczenia. Zwrócił uwagę na kwestie standaryzacji digitalizacji archiwów państwowych i otwartość na inne podmioty, w tym archiwa kościelne i fundacje korzystające z programu MKiDN Kultura Cyfrowa.

W dalszej części spotkania była okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem oddziału IT i pracowni digitalizacji oraz dalszej wymiany doświadczeń.

11.10.2022

Spotkajmy się w NAC!

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na popołudniowe, jesienne odwiedziny przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, gdzie będziemy prezentować tematy związane z archiwalną fotografią.

Chcesz bliżej poznać archiwalne fotografie? Przyjdź do nas.

Na jedno popołudnie lub cykl spotkań.

Po szkole, pracy lub podczas wolnego popołudnia.

Dowiesz się, co przechowujemy w zbiorach ponad 15 milionów fotografii, poznasz tajemnice retuszu przedwojennych zdjęć prasowych, uzyskasz podpowiedź jak wykorzystać archiwalia podczas lekcji, dotkniesz obrazowej historii PRL, zdobędziesz wiedzę o właściwym przechowywaniu odbitek albo ich datowaniu i rozpoznawaniu.

Interesujesz się fotografią albo historią? Jesteś nauczycielem, genealogiem, dziennikarzem a może zupełnie kimś innym, ale pasjonuje Cię przeszłość naszego kraju, Warszawy lub własnej rodziny? Chętnie dowiemy się czegoś nowego od Ciebie.

Zapraszamy!

 

Daty spotkań: 24, 28 października; 7, 10, 21, 24 listopada; w godzinach 17:00-18:30

Tematy spotkań: https://www.nac.gov.pl/wiedza-i-edukacja/spotkania-w-nac/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/663506728494085/663506735160751/?ref=newsfeed

Zgłoszenia: pocztą elektroniczną na adres sekretariat[at]nac.gov.pl

 

 

7.10.2022

Dni Digitalizatora 2022

Tegoroczna edycja szkolenia kierowanego do pracowników archiwów zajmujących się cyfrowym zabezpieczaniem materiałów archiwalnych była wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Archiwum Cyfrowego i Wytwórni Filmów Oświatowych, a znaczna jego część dotyczyła zabezpieczania taśmy filmowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 29-30 września w miejscu doskonale oddającym atmosferę produkcji filmowej – Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zebranych powitali Dyrektor NAC Piotr Zawilski i Prezes WFO Waldemar Drozd.

Następnie zabrał głos Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przybliżył cele połączenia w archiwach państwowych, od przyszłego roku, oddziałów zajmujących się digitalizacją i konserwacją. Jak uzasadniał, służyć ma to lepszemu planowaniu zabezpieczenia zbiorów. Znalazło się miejsce na dyskusję między pracownikami archiwów i Naczelnym Dyrektorem. W dalszej części, kwestiami organizacyjnymi, w tym sprawozdawczością, zajęła się Eliza Dąbrowska z NDAP.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez archiwa, organizatorzy zidentyfikowali potrzebę poruszenia tematyki zamówień publicznych. Procedury zakupowe omówił Łukasz Radzikowski, praktykę pisania SIWZ i OPZ z zakresu digitalizacji – Andrzej Daniluk. Mateusz Bolesta przedstawił najnowszy zakup NAC – stanowisko reprograficzne oparte na aparacie cyfrowym.

Ostatnią część pierwszego dnia uczestnicy spędzili podzieleni na grupy. Na ekranie kinowym pojawiły się najnowsze filmy szkoleniowe autorstwa centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych (NAC), które były realizowane w różnych ośrodkach archiwalnych. Możliwości kreatywnego wykorzystania zbiorów ukazały prezentacje wirtualnej rzeczywistości, oglądane przez obecnych w goglach 3D. Historię polskiego filmu można było poczuć zwiedzając wnętrza i zapoznając z eksponatami Muzeum Kinematografii.

Kolejny dzień spotkania był skoncentrowany na digitalizacji filmów. Prezentacje z elementami warsztatów dotyczyły identyfikacji nośników, sposobów przechowywania taśmy, problemów konserwatorskich, priorytetów digitalizacji i przygotowania zamówień zewnętrznych a także parametrów kontroli jakości cyfrowego obrazu. Prowadzili je pracownicy i specjaliści zewnętrzni zaproszeni przez Wytwórnię Filmów Oświatowych: Marcin Korzekwa, Jakub Krakowiak, Karolina Grams oraz Mateusz Starzak.

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom spotkania, mamy nadzieję że była to wymiana wiedzy, która zaowocuje jeszcze lepszym zabezpieczeniem naszego dziedzictwa narodowego.


03.10.2022

30.09 – Dzień Archiwisty – konkurs zakończony

Dziękujemy za interesujące zgłoszenia, z laureatami skontaktowaliśmy się w celu przekazania nagród.

Wygraj album z fotografiami Stefana Rassalskiego!

Z okazji święta wszystkich archiwistów z przyjemnością ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest 50 albumów z serii wydawniczej NAC – „Stolica Rassalskiego”.

Co należy zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wejść do zbiorów online NAC na szukajwarchiwach.gov.pl
  • następnie umieścić je wraz z sygnaturą i krótkim uzasadnieniem wyboru w komentarzu pod postem konkursowym na profilu NAC na FB, który będzie opublikowany 30 września.

Nagrody

Z nadesłanych przez Państwa propozycji komisja konkursowa wybierze 50 zgłoszeń, które nagrodzi albumami „Stolica Rassalskiego”. Ze zwycięskich zdjęć stworzymy kolekcję w serwisie Szukaj w Archiwach.

Termin

Na Państwa zgłoszenia czekamy na naszym profilu na FB przez cały Dzień Archiwisty30 września 2022!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Konkursu.

Zachęcamy wszystkich gorąco do udziału!

1 2 3 4 5 6 33