Regulaminy i formularze

Regulaminy i formularze

Udostępnianie

Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym (Zarządzenie nr 18 Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystanie kopii materiałów archiwalnych z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego).

Formularze:

PDF Rewers

 

Usługi

 

 Formularze:

 

Wszelkie pytania dotyczące zbiorów NAC, ich udostępniania, wykonywania kopii oraz możliwości wykorzystania (licencji) prosimy kierować do właściwego Biura Obsługi Klienta