Podsumowanie spotkania Komitetu Sterującego projektu ZoSIA

14 września 2017 odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA).

Podczas spotkania omówiono modernizację serwisu Szukaj w Archiwach, która obejmuje dodanie do obecnej wersji serwisu możliwości publikacji fotografii i nagrań audiowizualnych oraz inne funkcjonalności. Uczestnicy dyskutowali również na temat modernizacji systemu ZoSIA do wersji 1.6 i 1.7.

NAC przedstawił również stan prac nad dostosowaniem ZoSIA do zmian w przepisach metodycznych oraz nad wnioskiem o dofinansowanie w konkursie POPC 2.1.

Kierownik projektu przedstawiła również stan wdrożeń systemu w archiwach państwowych.

1 2