Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Zajęcia organizowane są w siedzibie NAC przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie dla grup od 10 do 20 osób w godz. 9-15 od poniedziałku do piątku. Termin i tematy zajęć należy ustalić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z Malwiną Rozwadowską (email: malwina.rozwadowska[at]nac.gov.pl, tel. 22 572 16 46)

Proponowane tematy:

 1. Wprowadzenie, historia, misja NAC, wykład, 20 minut. Omówienie najważniejszych zadań NAC, jego misji i okoliczności powstania.
 2. Systemy informatyczne w archiwach, wykład, 30 minut. Omówienie systemów informatycznych stosowanych w polskich archiwach na przykładzie projektów ZoSIA i szukajwarchiwach.pl.
 3. Zbiory fotograficzne NAC, wykład, 20 minut. Omówienie najważniejszych zespołów i zbiorów fotografii w NAC; zasygnalizowanie problemów opracowania archiwalnego (jednostka inwentarzowa/jednostka archiwalna fotografii, sposoby identyfikacji nieopisanych zdjęć); prawa autorskie fotografii.
 4. Prace Oddziału Zbiorów Fotograficznych, lekcja pokazowa w pracowni, 30 minut. Inwentaryzacja fotografii w systemie informatycznym (opracowanie i retrokonwersja); prezentacja opakowań archiwalnych (w zależności od rodzaju nośnika).
 5. Mikrofilmowanie jako alternatywna metoda zabezpieczania zbiorów archiwalnych, wykład, 20 minut. Omówienie historii mikrofilmowania w archiwach państwowych i jej perspektyw w najbliższej przyszłości; przedstawienie zasobu Centralnego Magazynu Mikrofilmów i roli mikrofilmów w masowej digitalizacji zbiorów archiwalnych.
 6. Nagrania dźwiękowe i filmy NAC, wykład z pokazem, 20 minut. Prezentacja zbiorów audiowizualnych (nagrań dźwiękowych i filmów) i sposobu ich opracowania.
 7. Digitalizacja w NAC, wykład, 30 minut. Teoretyczne omówienie zadań oddziału digitalizacji – koordynacji procesów pracy digitalizacynej w archiwach państwowych.
 8. Digitalizacja zasobu archiwów państwowych, wykład, 30 minut. Teoria digitalizacji poprzez omówienie przepisów metodycznych kształtujących digitalizację w archiwach państwowych.
 9. Prace Oddziału Digitalizacji NAC, lekcja pokazowa w pracowni digitalizacji, 30 minut. Omówienie zadań oddziału digitalizacji na przykładach praktycznych.
 10. Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych, wykład, 30 minut. Przedstawienie problemu związanego z zabezpieczaniem dużych zasobów cyfrowych; rodzaje nośników i sposoby zapisu danych.
 11. Elektroniczna skrzynka podawcza, dokument elektroniczny, podpis elektroniczny, wykład, 30 minut. Przedstawienie zasady działania elektronicznej skrzynki podawczej; przepływ pism elektronicznych w relacji klient – urząd, urząd – urząd; UPO, podpis elektroniczny.