Polska Agencja Telegraficzna

Polska Agencja Telegraficzna była oficjalną agencją rządu Polski międzywojennej. Miała swój serwis fotograficzny, korzystała także z usług fotoreporterów różnych gazet i pism.

Fotografie znajdujące się w tym zespole zostały wykonane w latach 1918-1939. Obejmują ponad 1.2 tys. negatywów, na ogół szklanych.

Zdjęcia dotyczą bardzo wielu aspektów życia społecznego: polityki, kultury, sportu, gospodarki, organizacji społecznych, a w dużej mierze także wojskowości (ćwiczenia, uzbrojenie itp.). Wiele fotografii ukazuje także ówczesne władze państwowe: między innymi Józefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego oraz premierów i ministrów Polski międzywojennej.