Szukaj w archiwach! System ZoSIA dostępny dla internautów.

Narodowe Archiwum Cyfrowe ukończyło kolejny etap prac nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej. Pod adresem www.szukajwarchiwach.pl można korzystać z testowej wersji systemu ZoSIA.

Na obecnym etapie użytkownicy mogą  przeglądać blisko 3 miliony skanów materiałów archiwalnych z Archiwów Państwowych w Poznaniu, Lublinie (wraz z oddziałami), Archiwum m.st. Warszawy oraz Instytutu Hoovera. W przypadku lubelskiej instytucji, w Internecie można oglądać również kopie cyfrowe części zbiorów tego archiwum. Są to m.in. materiały Urzędu  Wojewódzkiego Lubelskiego (1919 -1939), Związku Walki Zbrojnej  - lubelskiego okręgu Armii Krajowej (1940-1945), Polskiej Armii Wyzwoleńczej (1950) czy Komendy Obrońców Polski (1940-1943). Liczba skanów w systemie będzie stale rosła. Docelowo w systemie mają znaleźć się informacje i kopie archiwaliów ze wszystkich archiwów państwowych.

Rozpoczęcie testów internetowej wyszukiwarki jest jednym z etapów projektu, który nosi roboczą nazwę Zintegrowany System Informacji Archiwalnej „ZoSIA”. Został on zainicjowany w 2007 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, śp. dr. Sławomira Radonia. Celem tej inicjatywy jest stworzenie narzędzia do opracowywania oraz udostępniania w Internecie zbiorów archiwów państwowych. Zadanie to zostało powierzone Narodowemu Archiwum Cyfrowemu i jest najważniejszym projektem realizowanym przez NAC. 

Zapraszamy do testowania: www.szukajwarchiwach.pl

Zobacz również:
- więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA >>