Odział Finansowo–Księgowy

Odział Finansowo–Księgowy

Zadania:

  1. Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdań budżetowych i finansowych.
  2. Współdziałanie z dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego w zakresie działalności finansowej.
  3. Obsługa gotówkowa i bezgotówkowa urzędu oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Pracownicy:


Milena Gorzkowska (główny księgowy)
e-mail: milena.gorzkowska[at]nac.gov.pl

Małgorzata Bańko-Herod
Anna Chmielewska

tel.: 22 572 16 34