Oddział Komunikacji i Udostępniania

Oddział Komunikacji i Udostępniania

Zadania:

  1. Promocja Narodowego Archiwum Cyfrowego i zbiorów archiwalnych online, dbałość o komunikację społeczną i utrzymywanie kontaktów z mediami.
  2. Koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów partnerskich.
  3. Realizacja działań edukacyjnych, szkoleniowych i wydawniczych.
  4. W ramach oddziału funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta zajmujące się udostępnianiem fotografii archiwalnych w postaci cyfrowej i analogowej oraz realizacją kwerend, zamówień na kopie fotografii, a także udzielaniem informacji o możliwości ich wykorzystania.
Kontakt z mediami / współpraca z instytucjami:
Kamil Nowelli
tel.: 512 901 949
e-mail: kamil.nowelli[at]nac.gov.pl

Pracownicy:
Kamil Nowelli
Małgorzata Seider

Biuro Obsługi Klienta:

Malwina Rozwadowska (kierownik BOK)
Renata Balewska
Joanna Aderek-Wiśniewska
tel.: 22 572 16 19
e-mail: bok[at]nac.gov.pl