Misja NAC
Do roku 2030 udostępnimy online 200 mln kopii cyfrowych archiwaliów z zasobu archiwów państwowych, będziemy zarządzać archiwum dokumentów elektronicznych RP oraz zintegrowanym systemem dla całej sieci archiwów w Polsce

Misja NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe to jedno z trzech centralnych archiwów państwowej sieci archiwalnej w Polsce. Powstało w 2008 roku wskutek przekształcenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w instytucję będącą odpowiedzią na postęp, który dokonał się w technologii zapisu i udostępniania danych.

Działamy na dwóch płaszczyznach: digitalizacji i dokumentacji elektronicznej oraz przechowywania i udostępniania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej.
  • Digitalizujemy materiały z archiwów państwowych w całej Polsce.
  • Budujemy systemy i infrastrukturę IT służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji o zbiorach wszystkich archiwów państwowych oraz innych instytucji przechowujących archiwalia.
  • Uczymy, jak cyfryzować, tworzymy standardy i dzielimy się z innymi naszym doświadczeniem.
  • Gromadzimy, przechowujemy, poddajemy konserwacji i opracowujemy fotografie, filmy oraz nagrania dźwiękowe.
  • Udostępniamy i promujemy archiwalia w sieci.

Nie jesteśmy zwykłym archiwum…