Misja NAC
Do roku 2030 udostępnimy online 200 mln kopii cyfrowych archiwaliów z zasobu archiwów państwowych, będziemy zarządzać archiwum dokumentów elektronicznych RP oraz zintegrowanym systemem dla całej sieci archiwów w Polsce

Misja NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe powstało, aby rozwijać proces cyfryzacji archiwów oraz gromadzić, przechowywać i udostępniać materiały archiwalne w wersji cyfrowej.

Jak działamy?

  • Digitalizujemy materiały z archiwów państwowych w całej Polsce.
  • Budujemy systemy i infrastrukturę IT służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji o zbiorach wszystkich archiwów państwowych oraz innych instytucji przechowujących archiwalia.
  • Uczymy, jak cyfryzować, tworzymy standardy i dzielimy się z innymi naszym doświadczeniem.
  • Gromadzimy, przechowujemy, poddajemy konserwacji i opracowujemy fotografie, filmy oraz nagrania dźwiękowe.
  • Udostępniamy i promujemy archiwalia w sieci.

Nie jesteśmy zwykłym archiwum…