Identyfikacja

Identyfikacja

Struktura serwisu internetowego Narodowego Archiwum Cyfrowego odpowiada ukształtowanemu podziałowi NAC – archiwum pełniącego funkcje typowego archiwum z zasobem historycznym. Przy czym jest to też zasób o szczególnym charakterze: niewiele w nim tekstu, za to dużo obrazu i dźwięku. NAC jest więc archiwum audiowizualnym.

Jest też archiwum cyfrowym działającym na polu nowych technologii, tworzenia narzędzi dla archiwistów i korzystających; archiwum, które digitalizuje i udostępnia cyfrowe wersje źródeł historycznych; archiwum stojące przed kolejnym krokiem – utworzenia archiwum elektronicznego, czego zaczątkiem jest prototyp Archiwum Dokumentu Elektronicznego (ADE).

Struktura strony nawiązuje do podstawowych zasad archiwum, jako urzędu administracji publicznej – jest przejrzysta, uporządkowana, jak zbiory idealnego archiwum; jest maksymalnie uproszczona, a jednocześnie przekazująca pełną i zrozumiałą dla każdego wiedzę.

Podobnie jak nasze logo – bez zbędnych upiększeń, wyraźnie wskazujące na instytucję, a jednocześnie informujące, że NAC to coś więcej niż archiwum.

NAC_logo_podstawowe_kolor_pozytywNAC_logo_skrocone_kolor_pozytyw

Pobierz:

Logo NAC:


Nasze produkty:

logo_wersja_podstawowa_w_minimalna Bez nazwy-1