ZoSIA
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury

ZoSIA

Aplikacja dla wszystkich archiwistów

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.

Użytkownicy

Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa. Specjalna wersja edukacyjna systemu jest używana na zajęciach dydaktycznych ze studentami na 7 polskich uczelniach wyższych. Wszystkie te instytucje używają systemu nieodpłatnie.

System jest z powodzeniem wykorzystywany w 45 instytucjach, spośród których 20 należy do sieci archiwów państwowych

Archiwa państwowe, w których wdrożono ZoSIA:

 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Narodowe w Krakowie wraz z oddziałem w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku
 • Archiwum Państwowe w Częstochowie
 • Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
 • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu
 • Archiwum Państwowe w Katowicach
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie
 • Archiwum Państwowe w Lesznie
 • Archiwum Państwowe w Lublinie wraz z oddziałami w Kraśniku, Radzyniu Podlaskim i Chełmie
 • Archiwum Państwowe w Łodzi wraz z oddziałem w Sieradzu
 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim wraz z oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim
 • Archiwum Państwowe w Płocku
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z oddziałami w Koninie, Pile, Gnieźnie
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Suwałkach
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • Archiwum Państwowe w Warszawie
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 • Archiwum Państwowe w Zamościu
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe

Inne instytucje wykorzystujące ZoSIA:

 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • Fundacja Archeologia Fotografii
 • Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Uniwersytet Jagielloński

Instytucje wykorzystujące wersję edukacyjną ZoSIA:

 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytutu Szczecińskiego
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Muzeum Farmacji UJ
 • Fundacja Ośrodka Karta
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Profesjonalna, bezpieczna, wygodna

Aplikacja jest w pełni zgodna z polskimi przepisami archiwalnymi, profesjonalnymi otwartymi standardami archiwalnymi (ISAD(G), EAD) oraz wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwalnej. Jednocześnie pozostaje intuicyjna w obsłudze i przyjazna dla użytkownika.

Istotny jest fakt, że system jest tani w eksploatacji – nie wymaga dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Do korzystania z ZoSIA wystarczy bowiem komputer podłączony do Internetu oraz przeglądarka internetowa działająca w dowolnym systemie operacyjnym. Użytkownicy nie muszą martwić się o skomplikowaną technologicznie sprawę bezpieczeństwa danych: czuwa nad nimi Narodowe Archiwum Cyfrowe, które m.in. dla potrzeb ZoSIA wybudowało Centralne Repozytorium Cyfrowe, zaawansowaną serwerownię zapewniającą wysokie standardy bezpieczeństwa. Ponadto każdy użytkownik uzyskuje unikalny certyfikat dostępu do systemu.

 

System został wdrożony w 45 instytucjach. Znajdują się w nim opisy ok. 117 tys. zespołów oraz 16 mln jednostek archiwalnych. Wciąż wzbogacamy go o nowe funkcjonalności.

Historia projektu:

 • 2007
 • czerwiec opracowanie założeń prototypu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)
 • 2008
 • czerwiec pierwsze testowe wdrożenia ZoSIA: Archiwum Państwowe w Lublinie i Poznaniu
 • listopad prezentacja systemu szerokiej grupie odbiorców podczas konferencji “Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA. Nowoczesne zarządzanie informacją o zasobie archiwalnym”
 • 2009 Archiwum Państwowe w Poznaniu i Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczynają korzystanie z ZoSIA, jako podstawowego narzędzia do opracowania materiałów archiwalnych (po pierwszym etapie migracji w systemie znajduje się ponad 1 milion rekordów)
 • 2010
 • czerwiec zakończenie prac nad ZoSIA 1.0 wersja beta, początek testów ostatecznej wersji systemu.
 • grudzień zakończenie prac nad ZoSIA 1.0; Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego rekomenduje Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wdrożenie systemu w sieci archiwów.
 • 2011
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w pierwszych instytucjach spoza kręgu archiwów państwowych: Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Narodowym w Krakowie
 • grudzień ponad 1,3 mln opisów jednostek i 11 tys. opisów zespołów w ZoSIA
 • 2012
 • kwiecień zakończenie prac nad ZoSIA 1.2
 • październik specjalna wersja edukacyjna systemu ZoSIA wdrożona na 3 uczelniach wyższych
 • lipiec zakończenie prac nad ZoSIA 1.3.
 • grudzień ZoSIA wdrożona w Zamku Królewskim w Warszawie, Fundacji Archeologia Fotografii, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, a także w celach edukacyjnych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pełne wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym Lesznie
 • 2014
 • 24 marca premiera ZoSIA 1.4
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz udostępnienie ZoSIA w celach edukacyjnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Opolskiego
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Narodowym w Krakowie
 • październik wdrożenie Zosia w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz wdrożenie ZoSIA w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2015
 • luty udostępnienie ZoSIA w celach edukacyjnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zakończenie wdrożenia ZoSIA w Archiwum Państwowym w Opolu
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Akt Nowych
 • wrzesień premiera ZoSIA 1.4.1. Do najważniejszych zmian w tej wersji należą przeniesienie systemu do nowego środowiska serwerowego oraz wprowadzenie funkcjonalności ułatwiających administrowanie systemem
 • październik wdrożenie ZoSIA w Oddziałach Zamiejscowych Archiwum Narodowego w Krakowie w Nowym Sączu i w Tarnowie
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Narodowym Archiwum Cyfrowym
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Siedlcach oraz w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • 2016
 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku
 • luty wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Szczecinie
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Częstochowie
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Łodzi
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Koszalinie
 • październik wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim
 • listopad wdrożenie ZoSIA w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
 • 5 grudnia premiera ZoSIA 1.5
 • grudzień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Kaliszu
 • 2017
 • styczeń wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zamościu
 • marzec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
 • maj wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Warszawie
 • czerwiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Toruniu oraz w Archiwum Państwowym w Kielcach
 • lipiec wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz w Archiwum Państwowym w Suwałkach
 • sierpień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Białymstoku
 • wrzesień wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Płocku, Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz w Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • październik wdrożenie ZoSIA w Archiwum Państwowym w Katowicach

Logo ZoSIA

ZoSIA logo