Narodowe Archiwum Cyfrowe na Targach Dziedzictwo

Narodowe Archiwum Cyfrowe bierze udział w tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo – branżowych targach wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów – które trwają do 9 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie.

W ramach uczestnictwa w targach, Karol Dowgiało z Oddziału Archiwistyki Cyfrowej NAC poprowadził warsztaty pt. „Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty” dotyczące takich zagadnień jak opracowywanie materiałów archiwalnych za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją systemu stworzonego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.

Więcej informacji na stronie targidziedzictwo.pl

Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA – publiczna prezentacja projektu

6 listopada 2017 odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, który planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2 oś priorytetowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym celem projektu jest: „Usprawnienie i rozwój systemu informatycznego w celu efektywnej realizacji zadań Archiwów Państwowych, czyli gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych i prowadzenia działalności informacyjnej”.

Zostanie to osiągnięte poprzez rozbudowę już funkcjonujących modułów: Ewidencji oraz Opisu archiwalnego, a także dodanie całkowicie nowych funkcjonalności takich jak: Gromadzenie, Przechowywanie, Udostępnianie, Zabezpieczanie, Planowanie i sprawozdawczość.

Szacunkowy koszt projektu to blisko 21 mln zł brutto. Realizacja projektu została zaplanowana na III kwartał 2018 – II kwartał 2021.

System ZoSIA jest wykorzystywany w archiwach państwowych oraz innych jednostkach spoza sieci archiwów państwowych. Obecnie z systemu korzystają łącznie 93 instytucje (w tym 17 spoza archiwów państwowych), a specjalna wersja edukacyjna systemu wykorzystywana jest przez 9 polskich uczelni wyższych.

 Więcej informacji o systemie ZoSIA na stronie NAC

schemat

Ponad 1,3 milionów nowych skanów na portalu szukajwarchiwach.pl

Kolejne skany dokumentów archiwalnych z 11 archiwów państwowych zostały udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. Łączna liczba skanów, które obecnie znajdują się na portalu to 27 087 543.

Wśród udostępnionych on-line dokumentów znalazły się m.in. 2803 skany z zespołu archiwum i zbioru kartograficznego generała Józefa Chłopickiego. Zespół złożony z dokumentów, wycinków z gazet, listów, osobistych zapisków oraz teczki z rysunkami i portfel znajduje się w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie.
Generał Józef Chłopicki brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim w 1794. Walczył w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, a także podczas wojny w Hiszpanii i Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. służył w stopniu generała, ale podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym.

W jego prywatnym archiwum możemy znaleźć m.in. skórzany portfel, w którym przechowywane były osobiste materiały, kwity i zapiski np. bilet wstępu do Resursu Dawnego Krakowskiego z 1854 roku – klubu towarzyskiego dla sfer arystokratycznych i ziemiańskich Krakowa, akcję Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także przepis na środek zwalczający karaluchy.

48  1  35

Możemy też obejrzeć szkice i rysunki generała, przeczytać listy, które otrzymywał, a nawet dowiedzieć się na jaka kwotę opiewał kontrakt na wynajem jego mieszkania. Przejrzeć można również liczne mapy krajów europejskich, ale także z innych kontynentów, które gen. Józef Chłopicki kolekcjonował. Jest wśród nich m.in. nieustalona mapa Polski, obejmująca terytorium od Odry po Dniepr, a także Krym.

41  38  mapa

Możliwość wglądu w osobiste archiwum Generała Józefa Chłopickiego pozwala nam zobaczyć tą historyczną postać z zupełnie innej strony. Z uczestnika legendarnego powstania kościuszkowskiego Józef Chłopicki staje się bliższą postacią, która pali cygara, bywa w modnych miejscach, podróżuje (wśród archiwaliów znajdują się również paszporty m.in. pozwalające na wjazd do Wolnego Miasta Krakowa) i prowadzi korespondencję w kilku językach.

Liczba wszystkich skanów, które dodano podczas ostatniej aktualizacji Szukaj w Archiwach wynosi 1 342 539. Największą liczbą skanów wyróżniają się zespoły: Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Akta miasta Krakowa (Archiwum Narodowe w Krakowie) oraz Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu (Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Bielsku Białej).

Szukajwarchiwach.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Z serwisu szukajwarchiwach.pl korzystają genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane zasobami polskich archiwów. Podczas ostatniej aktualizacji zostało dodanych ponad 1,3 miliona skanów. Od początku roku z serwisu skorzystało 558 066 użytkowników, a liczba odsłon to aż 37 441 466.

Pełny spis nowych zespołów do pobrania